Danzatrici

David Roberts, Dancing girls in Cairo (litografia, XIX secolo)